St. Michaël - Stichting Historische Schepen Turfroute

Ga naar de inhoud
Beurtschip St. Michaël

Het beurtschip “St. Michaël” is destijds in opdracht van de heer Tutert uit Raalte gebouwd bij de werf Mittendorff te Dedemsvaart. Het schip is op 29 september 1910 in Dedemsvaart te water gelaten en de naam is dan ook afgeleid van die datum: St. Michaëlsdag.

Het schip werd gebruikt voor het vervoer van grutterswaren. Daarnaast werden agrarische producten als veekoeken, granen, aardappelen en groenten verscheept. Als de kans zich voordeed werden ook opdrachten voor het vervoer van vrachten als post, inboedels en alcoholische producten, graag aangenomen. Het werkterrein lag hoofdzakelijk in de provincie Overijssel. Met het schip werd ook de beurtvaartdienst Deventer-Raalte-Zwolle onderhouden. Ook Sinterklaas mocht vele jaren gebruik maken van de boot.

Na de oorlog ging de Familie Tutert over op vrachtautovervoer en werd de St. Michaël in de 50er jaren verkocht aan de Dienst der Domeinen (Hardenberg) en ingezet als bevoorradingsschip bij het onderhoud aan los- en laadwallen en aan de walbeschoeiing in de Overijsselse wateren.
Tussen 1973 en 2005 was de St. Michaël als recreatievaartuig in bezit van de familie Bij de Leij, (Oudega Smallingerland) die het schip onder meer voor rondvaarten van kleine gezelschappen gebruikte.

Toen in 2004 de heer Bij de Leij met de St. Michaël een ligplaats in de haven van Oudega kreeg, werd daar in het dorp enthousiast op gereageerd. De “St. Michaël”, met een verleden als beurtschip, was een blikvanger in de haven. Niet alleen de mensen uit het dorp, maar vooral ook de passanten in de jachthaven hadden veel belangstelling voor het historische schip. Het schip werd regelmatig voor trouwfoto’s gebruikt. De exploitatielasten werden echter, vooral ook vanwege de staat van onderhoud, steeds groter. Daarom werd door de familie Bij de Leij in 2005 besloten het schip te verkopen.

Een aantal Oudegaasters, waaronder Wietze Welling (zoon van de oud-beurtschipper Hans), hebben het plan opgevat dit beurtschip voor Oudega te behouden. Met de steun van een aantal ondernemers/liefhebbers uit Drachten werd daartoe een stichting in het leven geroepen. De stichting zou in eerste instantie het onderhoud op zich nemen en wilde het schip geleidelijk aan zo veel mogelijk in oorspronkelijke staat terugbrengen. Daarbij werd ook het eigendom van het schip bij de stichting ondergebracht. Dit historische beurtschip is ook aangekocht omdat het bijna een replica van het motorschip “De Twee Gebroeders” van Hans en Wietze Welling is. De Twee Gebroeders en de beurtdiensten destijds zijn voor de historie van Oudega van groot belang. Door de aankoop en gebruik van de St. Michaël kan deze geschiedenis opnieuw verteld en uitgebeeld worden.

De Sint Michaël is echter dringend toe aan renovatie en de stichting staat voor een moeilijke opgave.
De overtuiging echter, dat het uiteindelijke resultaat tot het behoud van een stuk maritiem cultureel varend erfgoed zal leiden, waar de Friese bevolking en de overige recreanten tot in lengte van jaren van zal kunnen genieten, heeft er voor gezorgd dat unaniem is besloten de schouders er onder te zetten. Het bestuur zag dan ook kans hiervoor een fors subsidiebedrag (€ 89.000) te verwerven (Provincie, Prins Bernard fonds en gemeente Smallingerland e.a.) en met heel veel hulp vanuit bedrijfsleven en particulieren kon in 2015 een noodzakelijke restauratie en renovatie plaatsvinden bij scheepswerf Van der Werff aan het Buitenstvallaat in Drachten.

Ons schip wordt vanuit de vaste ligplaats in de (vernieuwde) haven van Oudega (Sm) tegenwoordig ingezet voor een breed scala aan toeristische en recreatieve doeleinden, zoals excursies en vaartochten met maximaal 12 passagiers. Door deze acties en de inzet van de vele donateurs en vrijwilligers is het mogelijk de exploitatie nagenoeg sluitend te krijgen.

Belangstellenden voor een vaartocht kunnen contact opnemen met onderstaande personen die als dagelijks bestuur (en schippers) van de Stichting tot behoud van de St. Michael u graag verwelkomen als onze (vaar)gasten.
Uilke Jongsma (Secr.) 06 4800 4310 Wierd Hoekstra (Vz) 06 4623 7426


Terug naar de inhoud